Styrelse

Styrelsen Helsingborgs fotoklubb

Har ni frågor så kontakta gärna någon i styrelsen

Ordförande

Noni Tellbrandt

Engström

Tel: 070-5910386

Kassör

Bengt Eriksson

Tel:0736-250621

Vise ordförande, utbildning, studiosektionen

Johan Jonasson

Tel:0708-283114

Sekreterare

Ester Wirström

Tel:0735 802746

Ledamot + utbildning

Fredric Berggren

Tel:070-4935846

Suppleant

Ann-sofie Thurfjell

Tel: 0725-837933

Tävlingsledare

Mats Björklund

Tel:073-3980571

Suppleant

Emil Gustafsson

Tel:0736232890

Webbansvarig

Inge Johnsson

Tel: 0708-116832