Resultat

Resultat Klubbtävlingar 2020

Årets bästa bilder 2019

Klubbtävling 1 2020

Tema Fart, rörelse

1:a Anders Tellhed

Klubbtävling 4 2020

Tema Arkitektur

1:a Sophie McAulay 

Klubbtävling 2 2020

Tema Självporträtt

1:a Antony Mcaulay

Klubbtävling 5 2020

Tema Fågelperspektiv

1:a Sophie MacAulay

Klubbtävling 3 2020. Tema Gatufoto

1:a Sophie Mcaulay

Årets bästa bilder 2019