Klubbtävlingar 2023

Klubbtävlingar 2023

( OBS att bilderna skall vara tagna inom 24 månader från inlämningsdatum. )


Klubbtävling 1 "Linjer diagonala i sv

Linjer och diagonaler.. Kan vara båda eller bara en av dom. Fungerar både i stadsmiljö och i naturen.

Jörgen

Inlämning Dropbox
Inlämning senast 19/2   
Redovisning 28/3

Klubbtävling 4 "Fokus"

Inlämning Dropbox
Inlämning senast 15/10
Redovisning 

Klubbtävling 2 "Gatufoto"

Inlämning Dropbox
Inlämning senast 23/4
Redovisning 

Klubbtävling 3

"Sommarbild"

Inlämning Dropbox
Inlämning senast 17/9
Redovisning