Övriga kurser

Anmäl dig till Filmkollo Senior - Filmläger för seniorer (seniorkollo.se)

Klubben vill gärna att någon från klubben deltar i denna kurs därför bidrar vi med vardera 5000 kr (max 2 st)! Den enda motprestationen är att du berättar vad du lärt dig på ett av våra möten.

Kostnad för en vecka på Filmkollo Senior är 6700 kr, delbetalning är möjlig.
I priset ingårboende, frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag, föreläsningar,workshops, filmutrustning och arbetsmaterial.


Statuter utbildningsbidrag