Fotografi manuell. 31/1 2022


Fotografi Nivå 2 ( Manuell ) 31/1 2022 

Välkommen till fotokurserna hos Helsingborgs fotoklubb

Kursen gäller även för icke medlemmar i fotoklubben)


Fotografi Nivå 2 ( Manuell ) 


Månd 31/1  18.30 - 21.30.
Månd 7/2  18.30 - 21.30.
Månd 14/2  18.30 - 21.30.
Månd 21/2  18.30 - 21.30.
Kursen är riktad till dig som har systemkamera!

Denna kurs passar dig som vill fördjupa dig mer i din kamera. Att behärska det manuella läget. Förstå sambandet mellan ISO, tiden och bländaren.


Du skall ta kontrollen över din kamera och det är inte kameran som skall ha kontrollen över dig. Vi kommer också lära dig bildspråk och bildkomposition.


Antal deltagarplatser: 10 stycken. Pris 1150 kronor.


“Vid deltagande i någon av Helsingborg Fotoklubb arrangerade kurser är deltagare berättigad till provmedlemskap innevarande termin utan kostnad.


Klubben förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning om deltagarantalet understiger fem deltagare per kurstillfälle. Detta skall meddelas anmälda deltagare senast en vecka före första lektion och anmälningsavgift återbetalas utan skäligt dröjsmål”


Inbetalning på bankgiro 5786-0462 eller Swish 123 107 01 92

Gärna så fort ni har möjlighet för att säkra er plats. Märk inbetalningen med namn, tel, mailadress.


Kontakt: Fredric Berggren.
Anmälan: Bengt Eriksson
Kurslärare Fredric Berggren och Johan Jonasson.