Studio

Studiofotografering

Onsdag 3/10

Fotografering av svampar inomhus med olika ljuskällor/fantasy/macro.

 

Onsdag 17/10

Grundläggande redigering. Ta med bilder från föregående tillfälle.

 

Onsdag den 31/10

Skräckfotografering med modell.

 

Onsdag 14/11

Produktfotografering

 

Onsdag 28/11

28/11 – 2/12 Mer information kommer.

 

I vår studio-sektion skapas olika typer av fotoprojekt under terminens gång av medlemmarna.

 

Där vi t.ex. tittar på olika bilder och försöker göra en egen tolkning hur denna bild har skapats.

Av den bild vi tagit fram gemensamt, skapas en ny tolkning. Efteråt samarbetar vi tillsammans för att ta fram den nya tolkningen.

 

Det är allt från modeller, djur och andra föremål.

VI är ett glatt gäng på ca 20 medlemmar i denna grupp.

 

Ni är mycket välkomna att gå med först i Helsingborgs Fotoklubb, därefter kommer ni till vår studio-sektion.

Kolla även Facebook vad som händer

 

Mvh

Johan

 

Regler i studion!

Studion får inte användas i kommersiellt syfte, med andra ord är det inte ok att bedriva verksamhet vid sidan om och utnyttja studion.

En annan viktig sak är att vara rädd om inventarierna och följa regler som finns i lokalen. Skulle något gå sönder så meddela Johan!

Svart och vit bakgrund får endast hissas ner till golvets början, därefter lägges lämplig plastbelagd presening på golvet. Detta gör att vi sparar bakgrundspapper, vilket är dyrt att införskaffa.

Studiobokning.

Det gamla bokningssystemet funkar inte för tillfället. Kontakta studio.hbgfotoklubb@gmail.com

för bokningstider

Pris 100 kr plusgiro: 116722-0 och skall vara inbetald senast 7 dagar efter bokningstiden. Avbokning efter bokningstiden är inte möjlig utan betalning.

Försenad inbetalning medför indragen nyckel.

Bokningsintervaller Max 4 timmar

För att så många som möjligt, speciellt helger skall kunna ha tillgång till studion så är det bara tillåtet att boka en intervall per dag. Men är inte nästkommande intervall uppbokad 60 min innan den tid du har bokat, går det att boka ytterligare en intervall.